Ceza Avukatı

Kararlı Hukuk olarak; ofisimiz suçun işlendiği ilk andan infaz aşamasına kadar vekil olarak siz müvekkilerinin yanındadır.

İcra ve İflas Hukuku

temel hukuk dallarındandır. İcra ve İflas Hukuku borçlarını ödemeyen borçlunun isteği üzerine borcun nasıl karşılık olacağını konu almaktadır.

İş Hukuku

İş hukuku hakkında kısa bir özet geçmek gerekirse işçi ile işveren arasındaki sorunların nasıl çözülüp kalkacağını gösteren hukuk dalıdır.

Tazminat Hukuku

Hukuki düzen dışında kalan durumlarda gerçekleşen bir olay neticesinde kişinin zarar görmesi halinde bu hukuken düzeltilmesi gerekli olan bir durumdur.

Boşanma Avukatı

Kararlı Hukuk Ofisi aile hukukuna ilişkin her çeşit uyuşmazlık ve hukuki işlemlerde müvekkillerine hukuki yardımda bulunur.

Türkiye'de Çalışma İzni

Türkiye’de yaşamayı ve çalışmayı isteyen yabancıların ikametgah ve çalışma izinleriyle alakalı her türlü işlemi gerçekleştirmekteyiz.

‘’Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.`` Montesquieu