Hizmetlerimiz

Ceza Avukatı

Kararlı Hukuk olarak; ofisimiz suçun işlendiği ilk andan infaz aşamasına kadar vekil olarak siz müvekkilerinin yanındadır.

İcra ve İflas Hukuku

Temel hukuk dallarındandır. Alacaklının alacağını cebri icra yoluyla borçludan tahsilini sağlar.

İş Hukuku

İş hukuku hakkında kısa bir özet geçmek gerekirse işçi ile işveren arasındaki sorunların nasıl çözülüp kalkacağını gösteren hukuk dalıdır.

Tazminat Hukuku

Hukuki düzen dışında kalan durumlarda gerçekleşen bir olay neticesinde kişinin zarar görmesi halinde bu hukuken düzeltilmesi gerekli olan bir durumdur.

Boşanma Avukatı

Kararlı Hukuk Ofisi aile hukukuna ilişkin her çeşit uyuşmazlık ve hukuki işlemlerde müvekkillerine hukuki yardımda bulunur.

Sınırdışı Kararının İptali

Sınırdışı Kararının İptali ;Türkiye Cumhuriyeti’ne yurttaşlık bağı ile bağlı olmayan kişilere yabancı denir.

KARARLI HUKUK
Kararlı Hukuk  yerli ve yabancı müvekkillerine dürüstülük ,titizlik ve hakkaniyet ilkeleri ışığında sizin için gerekli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini vermektedir.

‘’Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.`` Montesquieu

Kararlı Hukuk / Blog