Genel

Temyize Gitmek Nedir?

Temyize Gitmek Nedir

Temyize Gitmek Nedir?

Temyize Gitmek Nedir?; Mahkeme neticesinde tarafların birine olumlu diğerine ise olumsuz sonuç çıkar. Bireyler aleyhine karar çıkarsa ya da haklarının eksiksiz olarak verilmediğine kanaat getirdiyse, sonucun hukuken haksızlık olduğunu düşünürler. Verilen kararın bir takım şartlar yerine getirilerek, daha yetkili mercii olan Yargıtay tarafından bir kez daha incelenmesi ve kararın doğru veya hatalı olduğunun araştırılma işlemine temyiz adı verilir.

Temyize gitmek için evvela mahkeme kararı olması gerekiyor. Yani mahkeme kararı olmaksızın konunun Yargıtay’a taşınması söz konusu değildir. Ayrıca temyiz için bir takım gerekçelerin de öne sürülmesi gerekir. Sadece haksızlık olduğu ifade edilerek temyiz süreci başlatılamaz.

Bunun beraberinde temyize gitmek için her mahkeme neticesinde belirli bir süre vardır. Bireyler dava sonuçlandıktan sonra istedikleri zaman kararı temyize gönderemezler. Menfaat gözetmeden temyize gitme imkanı da yoktur. Eğer birey dava neticesinde istediğini aldıysa, kararın temyize gitme imkanı bulunmayacaktır.

Temyiz hukuk devleti açısından vazgeçilemez olan bir kurumdur. Bireylerin haklarında verilen kararları daha yetkili bir mercii tarafından ve daha detaylı incelenmesini istemesi en doğal hakkıdır.

Temyiz Süreci Nasıl İşler?

Dava sonuçlandıktan sonra kişilerin belirli bir süre içerisinde temyize müracat etmeleri gerekir. Aksi takdirde bu haktan mahrum olurlar. Örneğin asliye ceza mahkemesi kararları için 15 gün, iş mahkemesi kararları için 8 gün, ceza mahkemesi kararları için 7 gün ve idari yargı mahkemesi kararları için otuz gün içinde temyiz müracaatı yapılmalıdır.

Mahkemeye temyiz dilekçesi verildikten sonra, dosya mahkemece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir. Burada dosyaya bir tebliğ name numarası verilerek arşive gönderilme aşaması tamamlanır.

Dosyanın arşivde sırası geldikten sonra Savcı tarafından incelemesi yapılır ve ilgili daireye teslim gerçekleştirilir. Daha sonra dosya tetkik hâkimi tarafından incelenecektir. Tetkik hâkimi karara bağlanmış olan dosyaları karar bölümüne gönderir.

İlamı yazılan ve karar numarası verilmiş dosya, onay verilmesi için yazı işlerine müdürüne gönderilir ve burdan da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslimi gerçekleşir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı ilgili yerel mahkemeye gönderir.

Temyiz süreci bu aşamalardan sonra tamamlanır fakat kararın çıkması uzun zaman alabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir