İş Hukuku

İş hukukundan dolayı meydana gelen problemlerin çözümü için dava açmadan önce arabulucuya giderek uzlaşma sağlanmasının denenmesi zorunludur. Arabuluculuk sırasında hakların eksiksiz olarak elde edilebilmesi ve mağdur olunmaması için avukat tarafından temsil edilmek avantaj sağlayacaktır.
İşçi ve işveren arabuluculuk sırasında uzlaşma sağlayamazsa dava açarak haklarını mahkemeden talepte bulunabilirler. İş dav

İşçiler, işten çıkarılma gibi bir durumda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, sigorta, işe iade, fazla mesai alacağı gibi benzer konularda hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca işçilerin mobbinge maruz kalması halinde de hukuki yollara başvurması olasıdır. İşçilerin hukuki yollara başvurmasına sebep olabilecek diğer bir konu da iş kazalarıdır.

İş kazaları neticesinde işçi çeşitli tazminatları talep etme olağanı vardır. İşverenler eğer haklı nedenle işten çıkarma, rekabet yasağının ihlal edilmesi , istifa ve eğitim bedeli ve benzeri konularda hukuki yollara başvurarak hakını arayabilmektedir. Günümüzün iş dünyasının bir gereği olarak işverenler çok sık olarak hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyabilmektedir

İŞ HUKUKU İÇİN

Kararlı Hukuk Avukatlık Bürosu’na iş hukuku için iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku hakkında kısa bir özet geçmek gerekirse işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların nasıl çözülüp ortadan kalkacağını gösteren hukuk dalıdır.

İş dünyasında çeşitli nedenlerden ötürü uyuşmazlıklar ve sorunlar meydana gelmektedir. Özellikle son dönemde işçi profilinin değişime uğramasıyla beraber, kanundan çıkan hakların elde edilmesi için hukuki yola müracaatta bulunan kişi sayısı artış göstermiştir. İş davalarında mahkemeler işçiyi muhafaza etmeye yönelik hareket ederler.

İş hukuku sıkı kuralların boy gösterdiği bir alandır. Minimum ücret, işçinin hakları, çalışma şartları ve benzeri konularda katı kurallar öngörülmüştür. İş hukukuyla ile alakalı uyuşmazlıklar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade, fazla mesai, işten çıkarma, iş kazası gibi çeşitli konularlar hem işçinin hem de işverenin karşısına çıkabilmektedir.

Bu konuların dışında, son dönemde mobbing davaları da çok büyük bir artış içerisindedir. Her iki tarafta iş hukukundan kendilerine düşen hakları elde edebilmek için hukuki yollara müracat etmeleri gerekebilir. İşçilerin ve işverenlerin haklarını öğrenip bunun için gerekli olan hukuki işlemleri yapabilmesi için avukat desteği ve danışmanlığı önemlidir.