İcra Ve İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku;İcra ve İflas Hukuku temel hukuk dallarındandır. İcra ve İflas Hukuku borçlarını ödemeyen borçlunun isteği üzerine borcun nasıl karşılık olacağını konu almaktadır.

Borç mallar üzerinden karşılanabilmektedir. Alacak tahsil alınırken devlet zoru kullanılıyor. Tahsili gerçekleştirmenin pek çok yolu vardır. Tahsilat icra takibiyle gerçekleştirilebileceği gibi iflas yolu ile da gerçekleştirilebilir.

Borçlunun mallarına el konulması, borçluya ait olan diğer malların haczi ve haczedilen malların paraya döndürülmesi alacağın tahsilinden kullanılacak olan yöntemlerinden birkaç tanesidir.

İcrai işlemlerin sürecinde takibi alacağın tahsilinin sonuçlandırılılma hızını etkiler. Takip süreci ve sonrasının en iyi biçimde ilerleyebilmesi için işlemlerin bölümünde profesyonel bir avukatla yürü yürümesini sağlamak gerekiyor.

Büromuz da icra ve iflas hukuku bölümünde deneyim ve yeteneğe sahiptir. İcra ve iflas hukuku ağrılıklı çalışan büromuzun amacı en elde bulunan tahsilatı mümkün olan en kısa bir süre içinde hayata geçirmektir.

Kurulduğu tarihten bu yana bu amacı hayata geçirmek için çalışan büromuz İcra ve İflas Hukuku alanında her çeşit hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İcra Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Çek ve yılda dayalı alacakların tahsili amacı ile icra takibi
Cari hesap ve faturaya dayanan alacakların tahsili hedef icra takibi
Finans, kiralama ve kredi sözleşmelerinden kaynaklı alacakların tahsil emeliyle icra takibi,
İflasa tabi kişiler aleyhine yapılacak icra takibi ve buna göre iflas davasının açılması,
Başlatılan takibe adaletsiz bir biçimde itiraz eden borçlunun itirazının iptal edilmesi amacı ile itirazın iptali davasının açılması,
Müvekkil aleyhine başlatılan haksız ve dayanaktan mahrum icra takip işlemlerinde müvekkilin borçlu olmadığının belirlemesi için aksi tespit davasının açılması,
Alacaklı ve borçlu amacı ile gerekli anlaşma zemininin sağlanması ve alacağın mümkün olan en masraflı tahsiline çalışılması
En az tahribat için gerekli teknik analizin yapılması ve iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürün takibi
Ekonomik zorluk yaşamakta olan müvekkilin mali mal ve para ile ilgili sıkıntıdan kurtulabilmesi için konkordato projesinin hazırlanması ve takibi süreçleri
doğru olan ve tüzel kişilerin İcra ve İflas Hukuku alanında elde bulunan tüm davaların takibi ve sonuçlandırılması

İCRA VE İFLAS HUKUKU İÇİN

Kararlı Hukuk Avukatlık Bürosu’na İcra ve İflas Hukuku için iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz