Genel

Dava Nasıl Açılır?

Dava Nasıl Açılır

Dava Nasıl Açılır?

Herhangi bir suçtan şikayetçi olmak, mahkemeler aracılığı ile kişi ya da kuruluşlar aleyhinde hak talebinde bulunmak dava açmak manasına gelir. Mahkemeler gerekli işlemleri yapabilmek için araya girerek dava sürecini yürütür ve bireylere hakkını teslim ederler.

Dava açmak uzun ya da karışık bir süreç değildir. Yetkili mahkemeye verilecek olan bir dilekçe ile dava açılması mümkündür. Dilekçeyle birlikte eğer gerekiyorsa harç ve gider avansının da yatırılması gerekir. Her dava harca tabi değildir fakat gider avansı ödemesi yapılması gerekiyor.

Yapılacak olan bu işlem oldukça basit ve süreç gerektirmese de, dava açmanın bir takım önemli yasal sonuçları ve mali yükleri bulunmaktadır. Bunun beraberinde dava süreci uzun bir zaman alabilecek ciddi bir iştir. Bu durum göz önünde bulundurularak ve gerekli zemin hazırlanarak dava açılması, sonuçlarının da ciddi olabileceğinin farkında olunması önemlidir.

Dava Nasıl Açılır?

Bireylerin haksızlığa uğradığını düşündüklerinde karşı taraf aleyhine dava açmaları anayasal haklarıdır. Ancak kişinin bu hakkını kullanırken olayı detaylı biçimde değerlendirmesi gerekir. Bu sebeple davanın kazanılması ve kaybedilmesi durumlarının araştırılması gerekir. Çünkü her iki durumda da davanın belli bir süreci ve maliyeti olacaktır.

Dava için yanlış mahkemeye müracaat yapmak zaman ve hak kaybına neden olabilir. Bundan kaçınmak için öncelikle hangi mahkemenin konu hakkında ve hangi yer mahkemesinin yetkili olduğunun doğru biçimde tespit edilmesi gerekir. Yani dava açmadan önce avukattan yardım alınması hata riskini ortadan kaldıracaktır.
Her dava için fertlerin kendine özel bir avukat tutması da gerekmez. Avukat yardımı olmadan da dava açmak mümkündür.

Özellikle maddi konu da güçlük yaşamakta olan ve avukat masraflarını karşılayamayacak olan kişilerin adli avukat tutma imkanları da bulunmaktadır. Ancak bunun için belli şartlar vardır.
Dava dilekçesi dava sürecinde en önemli araçlardan biridir. Bu dilekçede dava açılmasına sebep olan olayın detaylı ve eksiksiz biçimde anlatılması gerekir.

Aşırı ayrıntıya inmek, davayla alakasız konuları dilekçeye eklemek dava sürecine zarar verebilir.
Dilekçenin maddeler şeklinde yazılması, eğer mevcutsa ek ve delillerin dilekçe arkasına sıra numarası ile konulması yeterlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir