Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı;Kararlı Hukuk Ofisi aile hukukuna ilişkin her çeşit uyuşmazlık ve hukuki işlemlerde müvekkillerine hukuki yardımda bulunur. Kararlı Hukuk Ofisinde boşanma ve aile hukuku davaları yalnızca bu alanda profesyonel avukatlarca takip edilmektedir.

Aile hukukuna ilişkin davalar aşağıda maddeler şeklinde sıralanmıştır.

-Ailenin kuruluşunun temeli olan nişanlanma,
-Evlenme şartları ve hükümleri,
-Boşanmanın koşulları,
-Boşanmanın sonucuna bağlı olan maddi ve manevi tazminat, nafaka,
-Tarafların müşterek çocuklarının akıbetini rağbetlendiren velayet ve iştirak nafakası,
-Eşlerin evlenme öncesi ve sonrası edindikleri ve taraflar arasında paylaşılamayan malvarlığına -ilişkin mal rejimine ilişkin sorunlar-davalar vb.Dir.

-Aynı şekilde tarafların evlilik birlikteliklerini sürdürdükleri ve ortak hayatın maddi anlamda merkezi olan aile konutu, taraflar arasındaki nesebe ve çocukların temsiline dair soy bağı, evlat edinme, velayet, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık da aile hukukunun rağbet alanı içindedir.

Yabancı mahkemelerin aile hukukuna dair verdikleri kararın tanıma ve tenfizi de aile hukukunun kapsamında kalmaktadır.

4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin kuruluş görev ve yargılama usullerine dair kanun aile mahkemelerinin görev alanını düzenlemiştir.

Yukarıda belirtilen uyuşmazlıklardan kaynaklı davalar Aile Mahkemelerinin görevi içinde bulunur. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde bu tür uyuşmazlıklara Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Baktığımız Davalar ve Diğerleri

Kararlı Hukuk Ofisi, boşanma avukatları müvekkillerimizin gereksinimleri doğrultusunda anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, evlilik protokolü ve mal rejimi sözleşmeleri, anlaşmalı boşanma sözleşmesi hazırlanması, yoksulluk, iştirak nafakaları, maddi ve manevi tazminat talepleri, evliliğin iptali davaları, yabancı mahkemelerden verilen kararların tanıma ve tenfizi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde verilmesi istenilen tedbir kararları, İddet (Bekleme) süresinin kaldırılması, velayetin değiştirilmesi, anlaşmalı boşanma davası, babalık davası, soy bağı davası, mal rejimi davaları gibi konularda işinde uzman avukatlar ile hizmet sunmaktayız. Hukuki konularda daima yanınızdayız.